SPIS TREŚCI NR 2/2022

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Stoliczku nakryj się, czyli co to jest ten algorytm
Lucyna Wodzikowska

Poznajemy świat. Wykorzystanie długopisów 3D w edukacji wczesnoszkolnej
Anna Świć

INFORMATYKA

Gry w Pythonie z modułem turtle
Konrad Jagaciak

Lichess. Tworzymy opracowania za pomocą platformy szachowej
Grzegorz Adaszewski

Podstawy tworzenia instrukcji warunkowych. Projektowanie gier komputerowych w Kodu Game Lab
Adrian Czechowski

Wiosenna praca w Scratch
Marta Rutkowska

INFORMATYKA/TECHNIKA

Nietypowa kartka okolicznościowa
Justyna Klimczyk

PO GODZINACH

Czy kody QR da się wykorzystać w szkole?
Justyna Klimczyk

Histogram w Excel
Marta Rutkowska

Kopia bezpieczeństwa
Wiktor Szymański

EKSTRA DODATEK

Tryb matematyczny: scenariusz lekcji na podstawie książek z serii Minecraft.
Matematyka. Megazadania.