SPIS TREŚCI NR 1/2022

INFORMATYKA

Porządkowanie danych. Jak odnaleźć się pośród przechowywanych plików ( kl. II-V )

Grzegorz Adaszewski

Poznajemy budowę komputera ( kl. IV – VI )

Marta Rutkowska

Czy robot zbudowany z klocków LEGO® Education Spkie™ Prime może zostać artystą? ( kl. IV – VII )

Anna Rzepecka

Zgadnij hasło w APP Inventor ( kl. VI – VIII )

Konrad Jagaciak

Projektowanie aplikacji mobilnych krok po kroku. Tworzenie aplikacji mobilnych przy pomocy ogólnodostępnego środowiska App Inventor ( kl. VII – VIII )

Adrian Czechowski

 

INFORMATYKA/TECHNIKA

Energia – micro:działania, mega oszczędności. Design GreenCity – Zielone miasto przyszłości i nowoczesne technologie ( kl. IV – VIII )

Zbyszek Karwasiński

 

MATEMATYKA

Obliczenia procentowe ( kl. VII – VIII )

Justyna Klimczyk

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Robot buduje bałwana. Tworzymy kod na wykonanie bałwana ( kl. I – III )

Lucyna Wodzikowska

 

PO GODZINACH

Co wspólnego mają drzewa i króliki z rekurencją? 

Marta Rutkowska

Polipad – wirtualne manipulacje 

Justyna Klimczyk

Znajdź wirtualną flagę 

Wiktor Szymański