SPIS TREŚCI NR 3/2021

INFORMATYKA 

Podróż do przyszłości, czyli sztuczna inteligencja w praktyce. Proste modele sztucznej inteligencji w środowisku programowania Scratch
Adrian Czechowski 

Programujemy konstrukcje w Minecraft Education Edition!
Marta Rutkowska 

Gra na stronie internetowej
Konrad Jagaciak 

INFORMATYKA/MATEMATYKA 

Średnia arytmetyczna i ważona w Pythonie
Justyna Klimczyk 

MATEMATYKA 

Ułamki – jak je zrozumieć?
Magdalena Szymczak, Krzysztof Wodziański, Robert Berger, Grzegorz Pilarski 

TECHNIKA 

Micro:Stacja pogodowa
Zbyszek Karwasiński 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Ozoboty ratują Boże Narodzenie
Mateusz Buliński 

Scratch 3.0 w edukacji wczesnoszkolnej
Anna Świć 

PO GODZINACH 

Przydatne skróty klawiszowe
Grzegorz Adaszewski 

Zainteresujmy dzieci i młodzież tematyką bezpieczeństwa w sieci (zanim będzie za późno)
Wiktor Szymański 

Rekurencja – jak to pokazać?
Marta Rutkowska 

Wakelet dobry na wszystko
Justyna Klimczyk 

Tajemnica mikrokontrolerów odkryta
Zbyszek Karwasiński