SPIS TREŚCI NR 1/2021

SCENARIUSZE LEKCYJNE

INFORMATYKA 

Kot i wąż pomagają w kodowaniu wiadomości. Jak stworzyć algorytm do szyfrowania słów w Scratchu i Pythonie (kl. VII-VIII) 

Justyna Klimczyk 

 

Minecraftowy teleturniej dla każdego. Jak stworzyć quiz w Scratchu w oparciu o zmienne, komunikaty i losowanie (kl. VII-VIII) 

Adrian Czechowski 

 

Kwadratowe klocki nie tylko w Minecrafcie. Magica Voxel – opis podstawowych funkcji i pierwszy rysunek (Osiedle) (kl. VI-VIII) 

Grzegorz Adaszewski 

 

Poznaj pewnego sympatycznego węża i żółwia. 

Poznajemy moduł grafiki żółwia w Python (kl. VII-VIII) 

Marta Rutkowska 

 

Programistyczna magia – jak użyć cyfr bez używania cyfr. Wykorzystanie kodów ASCII w języku Python (kl. VII-VIII) 

Konrad Jagaciak 

 

Programujemy drogę do szkoły. Nauka wizualnego języka programowania PixBlocks (kl. IV-VI)  Jacek Bogdan 

 

INFORMATYKA/MATEMATYKA 

Kod programu, a przepis na ciasto – jak programować, żeby nie wyszedł zakalec (kl. VII-VIII)  Barbara Halska 

 

INFORMATYKA/TECHNIKA 

Micro:bit-owa opaska fitness Design GreenCity – Zielone miasto przyszłości i nowoczesne technologie (kl. V-VIII) 

Zbyszek Karwasiński 

 

Pierwsze kroki w programowaniu drona – DJI Tello (kl. VII-VIII) 

Sebastian Pontus 

 

TECHNIKA/MATEMATYKA 

Programowanie drogi robota w Scratch. Skręty i zwroty. Czołgi i gąsienicowy układ bieżny (kl. VII-VIII) 

Sebastian Pontus 

 

MATEMATYKA 

Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych (kl. VII-VIII) 

Justyna Klimczyk 

 

Matematyka wizualnie, czyli co wspólnego mają arbuz, sześcian i lodówka (kl. VI-VIII) 

Joanna Świercz 

 

Prędkość, droga, czas w pytaniach Fermiego (kl. IV-VI) 

Nina Durajczyk 

 

PO GODZINACH

Programistyczne pojęcia i jak je przedstawić 

Adrian Czechowski 

 

Monitorowanie na lekcjach online – szansa dla uczniów i nauczycieli 

Beata Kotarba, Beata Ordakowska-Szumska 

 

Internetowe pomoce do nauki matematyki dla uczniów szkoły podstawowej 

Matematyka Gryzie 

 

Uczysz programowania? Poznaj 5 rzeczy, które są ważniejsze niż udane ćwiczenie 

Arkadiusz Brzegowy 

 

Fascynująca nauka z kieszonkowym komputerem BBC Micro:bit

Zbyszek Karwasiński