Nauczyciel na Plus to pismo przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych, uczących informatyki, matematyki i techniki. W magazynie znajdują się rozbudowane scenariusze lekcyjne, a także artykuły opisujące narzędzia, dobre praktyki i porady.

Nauczyciel na Plus jest wydawany przez Faerun Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 w Warszawie.

Kontakt do redakcjiredakcja@nauczycielnaplus.pl

Wydawca: Faerun Sp z o.o.

Redaktor naczelny: Łukasz Łopuszański

Redaktor prowadzący: Alicja Puszakowska

Redakcja/Korekta: Katarzyna Włodarczyk

Współpraca: Justyna Klimczyk, Marta Rutkowska

nauczyciel na plus, magazyn dla nauczycieli

Nauczyciel na Plus jest wydawany przez Faerun Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 w Warszawie.